Reunió

20 juny 2015

Es comunica i convida als socis de l’ASSOCIACIÓ AMICS DEL MUSEU a assistir a l’assemblea general ordinària de la nostra Associació amb el següent ordre del dia :

  • Lectura, esmenes si cal, i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

  • Memòria de les activitats de l’Associació durant l’any 2014

  • Estat de comptes a 31 de desembre de 2014

  • Informació de les activitats del Museu i dels projectes imminents sobre el nou museu i el patrimoni històric: el Molí i el Palau.

  • Presentació dels nous membres de la Junta Directiva.

  • Comentaris, reflexions i propostes

Finalitzada l’assemblea, i com a comiat, oferirem un petit refrigeri amb coca i cava i farem una estona de tertúlia entre tots. Us esperem.

Molins de Rei, a 2 de juny de 2015 La Junta