Notícies

Benvolguts veïns i veïnes, Des de L’Associació de Veïns de Les Conserves us convoquem a la reunió que tindrà lloc el proper DIJOUS 22 DE GENER A LES 20:30 hores, al local de l’associació, on es presentaran els pressupostos anuals en els quals estan incloses les tasques d’urbanització de “Les Guardioles”. Comptarem amb la presencia […]

Convocatòria de subvencions a entitats i associacions de Molins de Rei 2015

Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Molins de Rei és el foment i la promoció de la vida associativa de la Vila i la difusió de tot tipus d’activitats representatives del patrimoni cultural i social. Per això l’Ajuntament considera convenient col·laborar-hi mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics a les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de […]

Es convoca a totes les sòcies i socis pel proper dissapte 17 de gener del 2015 a les 18 hores en primera comvocatòria i a les 18’30 en segona comvocatòria, a la sala d’actes del Pavelló Poliesportiu de Molis de Rei, amb el següent ordre del dia: 1- Lectura i aprovació de l’acta anterior 2- […]

Justificació de subvencions a entitats i associacions 2014

Les entitats beneficiàries d’una subvenció durant l’exercici de 2014,  hauran de presentar la documentació justificativa de la realització de les activitats subvencionades, com a màxim, abans del 30 de gener de 2015. La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats subvencionades es presentarà mitjançant document anomenat “compte justificatiu amb aportació de justificants de […]