Notícies

Dies del 19 al 23 de setembre de 17 a 19h. als locals parroquials (plaça de l’església) La catequesi de preparació de la Primera Comunió comença per als infants que fan 3r. de primària a l’escola Els nens i nenes que l’any passat ja van fer el primer curs de catequesi (i ara faran 4t. […]

 Recordem que la festa de l’Exaltació de la Santa Creu se celebra el 14 de setembre. Com cada any, tindrem la nostra trobada a Santa Creu d’Olorda el dissabte següent, 17 de setembre, amb el següent programa: a les 12h. celebració de l’eucaristia, i a les 13h. sardanes amb música enregistrada, amb la col·laboració de […]

Publicació de les subvenciones atorgades a entitats i associacions 2016

En compliment del que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 21 de l’ordenança reguladora de les bases de l’Ajuntament de Molins de Rei per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre, i de persones públiques o privades de Molins de […]